31. Mot en ny horisont och isbrytare

Ännu ett avsnitt är här med den dynamiska trion Oscar, Carl och Benny! Detta trettioförsta avsnitt är fullspäckat med godbitar. Benny har flängt omkring för att intervjua spännande personer, gå på boksläpp samtidigt som han är pappaledig. Oscar och Carl slutar aldrig imponeras över hans engagemang som verkar vara en outtömlig källa till inspiration. Vi diskuterar även hur de Svenska och internationella haven mår och vad som görs för att påverka deras mående där Havs- och Vattenmyndigheten har ett stort ansvar. Självklart snackas det också en del om Virtuell Regatta där alla tre just nu seglar det tredje benet i Volvo Ocean Race som går mellan Kapstaden och Melbourne.


Övergödning i östersjön

Bild: Magnus Martinsson IBL

Havs- och vattenmyndigheten har gjort en statusbedömning av tillståndet i de svenska havsområdena, det vill säga en bedömning av hur haven mår, hur de används och vilka belastningar som påverkar tillståndet. Bedömningen görs vart sjätte år inom ramen för havsmiljödirektivet och kallas inledande bedömning. Den inledande bedömningen 2018 är en uppdatering av den inledande bedömningen 2012.

  • Generellt sett så minskar utsläppen av näringsämnen från Sverige
  • Endast Bottniska viken visar en nedåtgående trend när det gäller marint skräp och uppnår därför god status. Övriga havsområden har uppåtgående trender.
  • Antalet främmande arter som introducerat genom mänskliga aktiviteter i svenska vatten har markant ökat de senaste decennierna
  • För de flesta fiskbestånd  i Västerhavet och Östersjön uppnås inte god miljöstatus. För vissa bestånd finns en positiv trend men det finns även bestånd där situationen fortfarande är kritisk.

Läs mer här och hela rapporten hittar du här


Isbrytaren Ale inleder årets isbrytarsäsong

Bild: Sjöfartsverket

Isbrytaren Ale har inlett årets isbrytningsexpedition och assisterar fartyg till och från hamnarna längst upp i norra Sverige. Istäcket är 15- till 20 centimeter.

– Det är troligt att isen ligger på hela Bottenviken om en dryg vecka, säger Ulf Gullne, chef för isbrytarledningen vid Sjöfartsverket.

Kylan behåller greppet med minusgrader över hela landet och Ale är först ut av Sjöfartsverkets isbrytare med att assistera handelssjöfarten genom isen.

– Lufttemperaturen är i dag cirka 20- till 25 minusgrader längst upp i norr. Istäcket är 15-20 centimeter och ofta stökar vinden till väderförhållandena, säger Ulf Gullne.

För handelsfartyg är det inga problem att ta sig fram om isen är slät och ligger 20- till 30 centimeter tjock.

– Men isen ligger sällan slät som en dansbana. Vinden kan göra att det bildas vallar på ett par meters höjd och vidare blir det ofta issörja, fortsätter Ulf Gullne.

Till helgen väntas mildare väderlek med 10- till 15 minusgrader och ökande vindar. Följden blir ingen eller mycket liten tillväxt av istäcket.

Samtliga fem svenska isbrytare: Ale, Atle, Frej, Oden och Ymer är stationerade i Luleå och redo att bryta is. Även Sjöfartsverkets arbetsfartyg Baltica och Scandica har isbrytarförmåga.

Vid behov hyrs externa resurser in. Sverige har dessutom ett samarbete med Finland. Det innebär att svenska isbrytare emellanåt assisterar på finskt vatten och omvänt.

http://www.sjofartsverket.se/sv/Sok-i-nyhetsarkiv/2016/Ale-forst-ut-av-de-svenska-isbrytarna/

 


Världens största marina skyddade område är inrättat

Den första december inrättades världens största marina reservat, det rör sig om ett område ungefär lika stort  som Sverige, Finland och Norge tillsammans, 1,5 miljoner km2. Det är Rosshavet som är en del av den Antarktiska oceanen som blivit skyddat. Området är beläget på internationellt vatten vilket leder till komplikationer kring införandet av skydd. Det var USA och Nya Zeeland som kom med förslaget om att området skulle fredas redan 2012. Sedan dess har de 25 länderna som är medlemmar i Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR). Skyddet innebär att aktiviteter förbjuds eller begränsas för att möta habitatskydd, ekosystem bevakning. Fiske blir även det förbjudet i området men visst fiske för forskning är fortfarande tillåtet. Skyddet gäller i 35 år.

– Det är svårt att skydda internationellt vatten och detta är en milstolpe i arbetet om marint skydd i Antarktis. Det är en stor bedrift att 25 länder kommit överens om att öka skyddet för detta näringsrika område med stor biodiversitet – det med kräver tid och engagemang. Det har varit intensiva förhandlingar och vi är mycket glada och vi har förhoppningar om att detta kan bidra till att även de andra liggande förslagen också går igenom. Samtidigt deltar vi också i att öka områdesskyddet i Arktis. Jessica Nilsson, utredare på HaV.

Bild: CCAMLR


S/Y Major Tom

Bild: S/Y Major Tom

Anki och Sivert från Eskilstuna beslutade 2001 efter ha läst resebrev från världsomseglaren Ariel 4. Och där började drömmarna om kokosnötter och palmer ta vid. Vid en översegling till gotland med sjösjuka barn, lades planen med att långsegla med barn på hyllan.

Planen att långsegla fick ny fart 2015, när barnen hade flyttat hemifrån.
När vi träffar dem i deras nyligen sålda hus, så är de i full färd att sortera det som skall säljas alternativt med på båten

http://www.symajortom.se/


Mot en ny Horisont

Sjölivet var med igår när boken släpptes uppe på På Kryss redaktion i Stockholm.

Svenska långfärdsseglare öppnar skattkistan.

Hur är det att möta en storm i Medelhavet? Eller att runda Kap Horn i en liten segelbåt? Kan du segla över Atlanten med dina barn? Finns det gangsters i Karibien? Om du någonsin träffat en världsomseglare vet du hur många upplevelser de har och hur många spännande historier de kan berätta. I boken Mot en ny horisont öppnar ett antal svenska författare och långfärdsseglare för skattkistan av spännande, inspirerande och fascinerande berättelser från de sju haven. Överskottet går till de drabbade efter orkanerna Irma och Maria i Karibien.

Initiativtagaren Thomas Veber som skrivit “Slusshandboken” samt medverkat i SVT serie “Familjer på äventyr” där Thomas och hans fru inkl barn seglar över till Karibien och tillbaka. Han berättade under bokreleasen att han vart väldigt berörd av alla de bilder som strömmade in efter orkanerna. Och ville betala tillbaka till de människor han mött och deras gästvänlighet som han och hans familj fick uppleva när de var på plats.

Sjölivet har fått ett signerat ex som är signerat av Thomas och Margareta Veber, Mia Karlsson, Milo Dahlmann, Arne Mårtensson & Helene Mårtensson

Detta ex är unikt! Budet börjar på 249kr! och vi lägger ut på vår facebook sida! budgivningen avslutas 24:e december kl 15.00. Om du inte kan vänta så länge finns boken att köpa direkt här.

 

 

 

Om du gillar vad vi gör och vill stötta oss kan du enkelt göra det via pateron.com där du kan skänka en slant till oss. För er som väljer att göra detta får ni tillgång till bland annat extramaterial, tidigare tillgång till avsnitt, bilder och annat göttigt. https://www.patreon.com/sjolivet

Tack för att du har lyssnat på detta avsnitt, vi tar nu ett uppehåll över jul och nyår men kommer tillbaka i januari med ett nytt avsnitt fullspäckat med göttigt innehåll. Om suget efter sjölivet blir allt för stort under juletiden kan vi rekommendera gamla avsnitt samt att hålla koll på våra sociala medier där vi inte tar paus!

God Jul och Gott nytt år

Oscar, Carl och Benny

 

 

 

Vill du bli en del av besättningen på Sjölivet? Klicka på bilden ovan för att veta mer!