70. Forskning på is

I detta sista avsnitt innan julledighet så är alla tre grabbar Carl, Benny och Oscar igång. De pratar om nya ensljus, isens status, rädda Östersjön och en hel del mer. Denna gång är det inte Carl som har något att invända på utan det är Benny som är på krigsstigen.


Nytt ensljus prövas

En ny typ av fyrlykta har installerats i Luleå farled och syftet med studien är att se om lyktan kan ersätta två fyrar i en traditionell enslinje. Förhoppningsvis kan ny teknik spara stora markområden som annars behövs för nya enslinjer i farledsprojekt Malmporten.

Vattnen i Bottenviken präglas av stora fjärdar och avstånd. Det innebär i sin tur att enslinjerna blir väldigt långa och utrymmeskrävande. Vid anläggandet av en enslinje ska hänsyn tas till byggnadsminnen och naturskydd. Markexploatering i närheten av en enslinje begränsas också i hög grad.

En enslinje utgörs traditionellt av två sjömärken på stort avstånd bakom varandra. Det första sjömärket har en tavla med spets uppåt och det bakomvarande en tavla med spets nedåt.

Vid enslinjen där fyrlyktan i Luleå farled monterats, är avståndet cirka 700 meter mellan främre och bakre sjömärke.

Ingen fyrlykta av detta slag har hitintills använts under hårda, långa vintrar så långt norrut i Sverige. Föregångaren, med väl beprövad teknik, står vid inloppet till Gävle farled – cirka 74 mil söder om Luleå.

http://www.mynewsdesk.com/se/sjofartsverket/pressreleases/ny-fyrteknik-sparar-miljoe-2811760?utm_campaign=Alert&utm_source=alert&utm_medium=email


Israpporten….

Oscar, du är Sjölivets speciellt utsända för att berätta om isläget, och hur ligger isen?

 


Denna gång är Benny sur..

Ufs 731
(UFS = Underrättelse för sjöfarare)

Nedanstående text är taget från UFS 731 och är det som Benny reagerar på i avsnittet.

“Tid: 26 november – 15 december, 2018. En obemannad segelboj, 2 m lång, 1,1 m hög samt 60 kg tung, driver eller seglar med hjälp av vinden i området som är markerat i sjökortsbilden. Bojen har mätutrustning för att studera fiskstim i forskningssyfte. Den rör sig efter förutbestämda punkter med GPS och autopilot. Segelbojen är ej utrustad med ljus, radarreflektor eller AIS. Särskild hänsyn till bojen behöver ej tas, då den är byggd för att klara en påsegling. Kontakt: Projektledare +46 739 387969”

 

Benny – “Alltså hur F#N kan detta vara ok från ansvarig myndighet?”


Bild från: http://www.sjofartsverket.se/UfsPdf/731SV.pdf?fbclid=IwAR0ye1ywbq99iMEURJ4aBtKc39Fus3Nq1XGnlEh4DLdA7d2vvRn-pCjj7xQ


Rädda Östersjön

Nu startar Expedition Rädda Östersjön och bland annat är Marina Läroverket med och investerar.

“När vi byggde briggen Tre Kronor af Stockholm var målet att vi skulle segla för Östersjön vilket vi också gjort från starten 2008. För åtta år sedan sjösatte vi Initiativet Hållbara Hav. Nu går vi vidare med Expedition Rädda Östersjön. Välkommen att följa med på resan!”

Marina läroverket investerar i den pågående nyemissionen i Briggen Partners AB. Med investeringen stärker Marina läroverket sin miljöprofil och blir en viktig del av Briggen Tre Kronors projekt ”Expedition Rädda Östersjön”.

Med Expedition Rädda Östersjön vill Briggen Tre Kronor skapa engagemang och växla upp arbetet med att skapa samverkan mellan medborgare och beslutsfattare med aktiviteter som kan göra verklig skillnad för Östersjöns framtid. För att ge Expedition Rädda Östersjön en grundfinansiering har Briggen Tre Kronor startat en crowdfundingkampanj tillsammans med Pepins Group.

Grunden är FN:s Agenda 2030.

Expeditionen utgår från Förenta Nationernas (FN) Agenda 2030 i vilken medlemsstaterna förbundit sig att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld senast till år 2030. Expeditionens fokus ligger på delmål 14.1 som handlar om att ”förebygga och att minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen”. Tillsammans med ungdomar, forskare, föreningar, intresseorganisationer, näringsliv och myndigheter kommer Expedition Rädda Östersjön att möta och påverka privatpersoner och beslutsfattare på gator, torg, i hamnar och ombord på fartyget.

https://www.pepins.com/companies/briggen


Boktips

Djupet av Karin Gafvelin. En bok som är född och uppväxt till sjöss.

Djupet är en serieroman där bilderna är ristade med stift och skalpell på skrapkartong. Författaren Karin Gafvelin är serietecknare, konstnär och sjöman och hennes debut Djupet gavs ut 2017. Förutom att boken utspelar sig till sjöss så är den även skriven på olika fartyg Karin har arbetat på.

Den baseras på självupplevda händelser och personer. Huvudpersonen Karin är likt författaren nybliven båtbyggare  och sjöfarare. Hon är förälskad i seglarlivet och mönstrar på den amerikanska skonaren Windrose.

Första destinationen är Karibien där hon träffar sin själsfrände; drömmaren James.


Väl mött

Carl, Benny & Oscar

Vill du bli en del av besättningen på Sjölivet? Klicka på bilden ovan för att veta mer!