Under den internationella miljöräddningsövningen Balex Delta simuleras ett oljeutsläpp med hjälp av popcorn. Övningen skedde utanför Karlskorna.

– Vi ska öva oss på att ta hand om ett oljeutsläpp som teoretiskt kommer att ske utanför den svenska kusten, säger Lars Persson, beredskapshandläggare vid länsstyrelsen i Skåne som är medarrangör.

Oljespillet kommer att bestå av 40.000 liter popcorn som sjöräddningen från Östersjöländerna gemensamt ska plocka upp under 36 timmar.

– Popcorn är miljövänligt och bra, så det brukar man använda vid den här typen av övningar, säger Persson.